Almere; de jongste stad van Nederland. Almere als stad mag dan wel geen eeuwenoude geschiedenis hebben, maar dat maakt de geschiedenis die er is over het gebied niet minder bijzonder. Deze stad is gebouwd op een stuk voormalig Zuiderzee en heeft veel indrukwekkende architectuur van beroemde architecturen, een kustlijn van maar liefst 42 kilometer, de Oostvaardersplassen, stadsstrandjes, zeker veel te beleven en te ontdekken!

Laten we beginnen bij het begin. Almere behoort tot een van de oudste bewoonde gebieden van Nederland volgens Archeologen. Bewoningssporen van rond 6700 voor Chr tonen aan dat er toen al leven was in het gebied wat wij nu kennen als Almere. Op de Hoge vaart, ten noorden van A27, zijn de meeste sporen gevonden. Er wordt veronderstelt dat de mensen die hier hebben geleefd vooral leefden van de jacht en visvangst. 

Prehistorie

Almere en Flevoland zijn drooggelegd, maar in de prehistorie behoorde een groot deel van Almere tot het hogere achterland, daardoor maakte het deel uit van een dekzandgebied dat zich uitstrekte naar het oosten (de Veluwe) en het zuiden (Eemgebied). Een van de aftakkingen van de prehistorische rivier de Eem liep door het landschap heen, daar zijn bewoningsresten aangetroffen. Het waterniveau steeg in de loop van de jaren in dit gebied, wat het steeds minder aantrekkelijk maakte om hier te verblijven. 

Romeinse schrijver en geograaf Pomponius Mela scheef in 44 na Chr. over een veengebied in de riviermond van de Rijn. Deze verbreedde zich tot een meer dat de naam Flevo kreeg. Tijdens een krijgstocht tegen Germaanse stammen zou Romeinse veldheer Germanicus zijn troepen over dit meer genaamd Flevo hebben gevoerd. Nadat de Romeinen in de vierde eeuw vertrokken raakte het gebied weer onbewoond. 

Almere

De naam Almere komt voor het eerst voor in een kroniek (tussen de jaren 755-768) van de de Engelse katholieke zendeling Bonifatius. ‘‘Ala’’ is een Germaans woord wat is verwant met het woord ‘‘Al’’, dit betekent geheel of groot. Het woord ‘‘Mere’’ betekent gewoon meer. De betekenis van de naam Almere is dus ‘groot meer’. 

Koggeschip

Tijdens de voorbereidingen voor Flevoland en Almere, zijn er meerdere scheepswrakken gevonden, dit wijst op levendige visserij. Een ‘‘koggeschip’’ was een van deze gevonden scheepswrakken, deze is opgegraven in Almere-Stad. Het gaat hierbij om één van de laatste koggeschepen die heeft gevaren op de Zuiderzee. In het wapen van de gemeente Almere is dan ook een koggeschip opgenomen. 

Inpolderen Zuiderzee

In 1916 braken verschillende dijken rondom de Zuiderzee door een stormvloed en hoge waterstand, hierdoor werd in 1918 onder leiding van ir. Cornelis Lely de Zuiderzeewet, hierin werd besloten om de Zuiderzee in te polderen. De IJsselmeerpolders waren eigenlijk bedoeld als landbouwgrond. Het inzicht dat de snel groeiende bevolking van vooral Amsterdam voor een deel ergens ander woonruimte moest krijgen kwam na de Tweede Wereldoorlog. Zo werden er twee steden in de polders Oostelijk en Zuidelijk Flevoland ontworpen. In Oostelijk Flevoland werd de stad Lelystad en in Zuidelijk Flevoland werd Almere. 

Bouw van de stad

In 1976 werden de eerste huizen opgeleverd. Toen der tijd werd de stad nog bestuurd door het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders (ZIJP). Almere was oorspronkelijk opgezet als meerkernige stad. Almere Stad en Almere Buiten zijn via de wijk Tussen de Vaarten met elkaar verbonden geraakt. Er is een duidelijk verschil te zien tussen de oudere en nieuwste woonwijken in Almere, de oudere woningen zijn gebouwd gericht op functionaliteit en gelijkvormigheid terwijl de nieuwere woonwijken meer inspelen op de trend uit de 90e jaren exclusieve en opvallende woningen. 

Ook in het centrum van Almere is er veel ontwikkeling geweest en wordt er nog steeds vernieuwd. Het eerste deel van stadscentrum Citymall Almere is in 2006 opgeleverd, het gebouw wat hier vooral uitspringt is de Citadel, ontworpen door Christian de Portzamparc. De nieuwe Schouwburg en het Kunstencentrum de Kunstlinie zijn in 2007 in gebruik genomen. De Kunstlinie is te vinden aan het Weerwater en deze is officieel geopend door voormalig koningin Beatrix op 8 juni 2007.

Foto 2 Stadhuis Almere 2018, door © Top-Shot
Bron informatie: Stadsarchief Almere